golf-resort-grund-176.jpg

Geocaching

Geocaching jako výzva

Další zajímavý rozměr cestování

Pro mozek, nohy a vaši GPS „džípíesku“

Znáte ten opojný pocit z úspěšného lovu,

když je pěší nebo cyklovýlet krásnou krajinou korunován nalezením „kešky“?

 Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.

Jak se hraje Hoří, hoří, přihořívá... v době satelitní navigace? Mánii zvané geocaching [geokešing] propadli lidé na celém světě. Je něčím mezi sportem a honbou za pokladem. Je dobrodružstvím spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o nově založených skrýších mezi účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a šířkovými souřadnicemi skrýše vyrazit na lov. Odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř plastikového „kontejneru“. Uvnitř vodotěsné nádobky bývá zápisník, tužka a různé předměty, které slouží k výměně. Za předmět odebraný ze skrýše je nutné ponechat zde předmět stejné nebo vyšší hodnoty. Skuteční hledači však především mají radost z nálezu místa.

Na území Krkonoš a Podkrkonoší je několik desítek „kešek“. Do hry se můžete zapojit i vy. Nevíte jak na to a chtěli byste Geocaching vyzkoušet? Krkonoše – svazek měst a obcí nově vydal mapu. Právě v ní přináší jednoduchý návod ke hře, instrukce a informace k tomu, jak to vlastně začalo. Vytipovány jsou pro vás a v mapě zvýrazněny zajímavé a oblíbené „kešky“ v regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Podle názvů „kešek“ najdete na webu geocaching.com další instrukce k jejich najití. Tak lovu zdar!

Mapu získáte v elektronické podobě na www.pohadkove.krkonose.eu/geocaching/